Killer møder

Skrevet af: Jane Rosengren


Forleden var jeg til et møde som gav mig inspirationen til denne artikel.

En organisation ville hyre mig til at holde et indlæg i forbindelse med et medarbejderarrangement. Da det var en forholdsvis lokal virksomhed indvilligede jeg i at møde op til et formøde. Formøder plejer ellers at foregå via telefonen hvor jeg briefes om diverse praktiske detaljer og organisationens små og store udfordringer som enten skal eller absolut ikke skal berøres på mit indlæg.

På formødet med omtalte organisation mødte 11 mennesker op! Vi sad altså 12 mand rundt et bord for at afklare dato, tidspunkt, omdrejningspunkt og succeskriterier for et 1½ times foredrag. Efter 45 min. hastede jeg bevidst og resolut videre. De 11 blev siddende.

Det er ganske givet usædvanligt (eller er det?), men det fik mig alligevel til at tænke:

… Møder vi vores virksomheder ihjel?

  • Inviteres der ganske enkelt for mange deltagere?
  • Holdes der for mange møder?
  • Er møderne for lange?
  • Er møder for dårligt styrede?

Kan vi

  • Holde flere telefonkonferencer?
  • Stå op til møderne? .. hvilket korter mødetiden markant ned!
  • Skære i deltagerantallet?
  • Kan vi blive bedre til at mødelede og evaluere samme?
  • Indføre kvartersmøder? Eller minutmøder?
  • Skære forplejning ned til et glas vand?

Eller er de lange møder med kaffe, brød, vand, frugt og en bunke af deltagere én af årsagerne til trivslen i verdens lykkeligste nation?

Kommentarer modtages på jane@instantchange.dkWidget "Mainpage left" goes here