Hvorfor personlig udvikling?

Skrevet af: Jane Rosengren


– et interview med Jane Rosengren

Hvorfor viser erhvervslivet mere og mere interessere for personlig udvikling?
Erhvervslivet har altid interesseret sig for præstationsoptimering. Der har været tidtagningsprojekter. Vi har skiftet håndkraft ud med maskinpark og teknologi. Vi har fejlrettet med arbejdsprocedurer via ISO, styrer benhårdt med budgettal – og der er installeret motionsrum og arrangeret ryge-stop-kurser, sunde kantiner og frugtkurve.
Det næste, helt naturlige, skridt i optimeringsprocessen går den mentale vej.

Hvad vil erhvervslivet opnå ved at arbejde med personlig udvikling?
Min erfaring siger mig, at der er uudnyttet potentiale i alle mennesker. Jeg har coachet nogle af Danmarks bedst performende direktører. Og det viser sig altid, at de kan gøre det endnu bedre. Og når der er mere i de gutter, som i forvejen sidder helt på toppen … så er der mere i alle. På alle niveauer.

Rigtigt mange mennesker lever efter et (ubevidst) personligt regelsæt, som de har fået med på vejen.
Hjemmefra, fra skolen, fra tidligere arbejdspladser, fra omgangskreds osv.
Når de begynder at arbejde med personlig udvikling bliver de bevidste om det regelsæt; sætter spørgsmålstegn ved og ændrer meget ofte en del i det. Man siger, at ”historien gentager sig”. Og det gør den også … lige indtil én i historien stopper op! Og tager bevidst stilling til, hvordan historien skal forme sig.

Så erhvervslivet vil opnå medarbejdere, som har taget aktivt stilling til deres liv. Medarbejdere, som har evnen til at dreje enhver situation til en gevinst, medarbejdere som støtter og styrker sig selv indefra, medarbejdere som kan være deres egen coach, medarbejdere som taler ordentligt, har en god tone og kan anvende sproglige værktøjer til at skabe positive spiraler og være konstruktive.

Hvordan griber man personlig udvikling for erhvervslivet an?
De fleste konsulenter tilbyder et 3-dages kommunikationskursus inkluderet DiSC profil eller tilsvarende.
Dét har jeg også gjort engang. Men det holdt op med at give mening for mig.
Deltagerne fik for lidt med derfra i forhold til de ressourcer, virksomheden satte i projektet.
Og dét vil jeg ikke lægge navn til.
Ny forskning viser, at effektiv læring kommer drypvis .. ikke i store doser i dagevis.
Vi kan ikke absorbere det.
Derfor har jeg udviklet forløb, som alle er understøttet af video-træninger a max 20 min. varighed.
Det betyder dels, at kursisten selv kan sætte tid og sted for kurset, kan se kurset flere gange og dels, at omkostningerne er helt anderledes spiselige end ved almindelig fremmødeundervisning, hvor konsulent-taksameteret tikker.

I en årrække var jeg med til at gennemføre 15 dages lederudviklingsforløb over 6 måneder.
Men det har vist sig, at det er muligt at skabe endnu mere udvikling på 20 timer (!), når jeg har tiden sammen med den enkelte leder alene. Så kan vi gå til kernen og jeg kan tilpasse undervisningsstil og temaerne til den enkelte, så vi rammer bulls eye – hver gang! Det kalder vi instant change.

Hvad tror du bliver det næste skridt på præstationsoptimerings-trappen?
Når alle procedurer og instruktioner er på plads. Når alle er sunde, stærke,
raske og langtidsfriske. Når alle har fået ryddet op på øverste etage og har frigivet de ressourcer, som ligger i den mentale robusthed.. … ja, det sidste tror jeg- for det første – at vi skal bruge rigtigt mange år på.
Jeg har selv arbejdet intenst og bevidst med min egen personlige udvikling i mere end 15 år og er overhovedet ikke færdig!
Men undervejs i processen vil der naturligt opstå nogle nye behov.
Nogle behov som allerede er opstået hos trendsætterne.
De behov afspejler sig i en øget tendens til at vælge økologi, dyrevelfærd, genbrug og meningsgivende aktiviteter til. Vi vil blive meget bevidste forbrugere og borgere, som tager afstand fra ødelæggende forbrugsmentalitet og overfladiske happenings. Vi vil mærke, at vi lever. Og vores liv skal give mening.

Vi vil ikke bare overleve. Vi vil leve.
Det kommer til at bevirke, at nogle arbejdspladser får nemmere ved at rekruttere medarbejdere end andre. De arbejdspladser som forstår at formidle, at deres funktion i verden giver mening og skaber forbedringer – dé vil helt klart stå forrest i kampen om de lyse hoveder.

Men inden da … skal vi lige have sat endnu mere blus på den personlige udvikling. Både hos ledelsen, mellemledere og blandt personalet i øvrigt. Tendensen hos vinderne af ”Danmarks bedste Arbejdsplads” har i en lang årrække været, at de har arbejdet med personlig udvikling for hele personalet.

”Hvad hvis vi sætter en udvikling igang, som betyder, at nogle af vores medarbejder vælger at rejse fra os og søge nye udfordringer, som passer bedre til dem?” … tja … tænk liiige engang over, hvordan det ville gå, hvis du ikke turde sætte den udvikling i gang … og de blev hængende?Widget "Mainpage left" goes here