Den klemte leder

Skrevet af: Jane Rosengren


Undersøgelser viser, at ledere enten føler sig klemt af den chef, der vil blande sig for meget eller overset af den chef, som vælger at lade lederen klare ærterne selv.
Uanset ender det med en mellemleder, som ikke fungerer optimalt og står i risikogruppen for at blive stressramt. Ledere i dansk erhvervsliv er stressede som aldrig før og undersøgelser foretaget af Lederen viser, at det går hårdest ud over lederne under 40 år. Måske ikke så forbavsende, idet ledere under 40 år typisk har et krævende privatliv med små børn og naturligt nok er mindre erfarne end den noget ældre leder. Når vi arbejder med LEAN og procesoptimering i øvrigt, skurer det voldsomt i ørerne, at vores ledere ”får lov” til at lide så meget af stress, som tilfældet er. Tal fra Teknologirådet og Statens Institut for Folkesundhed viser, at det koster op mod en million kroner at have en langtidssygemeldt medarbejder og 4 millioner kroner at have en langtidssygemeldt leder i 50.000 kroners klassen. Det er ikke muligt for mig at finde undersøgelser omkring hvor mange personalesygedage en stressramt leder koster. Men vi er ikke et sekund i tvivl om, at der er en domino-effekt, vel? Vi har jo netop udpeget lederen for at medarbejderne skal se op til ham, følge ham og kopiere hans bevidste og ubevidste strategier, ikke? Mit bud er, at det bedste sted vi kan sætte ind for at optimere dansk erhvervsliv i 10erne er på menneskets – og ikke mindst chefens og lederens – evne til at holde sig langtidsfriske. Vi skal fokusere på at forebygge og styrke den enkelte, så vi kan få stoppet al den ressourcespild, som stress medfører hver eneste dag. Men hvad gør vi for at styrke de klemte ledere?
  1. Vi træner cheferne til at finde balancen mellem involvering og dominering.
  2. Vi sikrer, at der er forventningsafstemt, så lederen kender egne succeskriterier.
  3. Vi træner lederne, så de står stærkt selvledelses- og kommunikationsmæssigt.
  4. Vi arbejder med lederens egne ambitionsniveauer og afstemmer dem med virkeligheden.
  Hvad gør I for at skabe motiverede, balancerede og langtidsfriske medarbejdere, ledere og chefer? Kommentarer modtages gerne på jane@instantchange.dk

Widget "Mainpage left" goes here