Forløb med videotræning + workshops

“Kombiner online videokurser med fremmøde aktiviteter”

Skræddersyet til jeres behov

Kombiner online videokurserne med traditionelle kursusformer. Jane Rosengren kommer gerne ud og holder kurser for jeres medarbejdere.


Formålet med jeres forløb kan eksempelvis være et ønske om at

  • Forbedre kommunikation
  • Reducere stressen
  • Øge trivslen
Jeres emne/formål kan være blevet synliggjort via medarbejdertilfredsundersøgelser, MUS eller APV.

Vi kan starte projektforløbet op med en introducerende workshop for at præsentere forløb, formål og mål. Herefter er deltagerne klar til at starte video kurserne op på egen pc, tablet eller smartphone.

Herefter – med et fast aftalt interval – kommer vi og holder hele eller halve dages undervisninger, hvor værktøjerne forklares face to face og vi kan tilpasse eksemplerne og anvendelsesmulighederne til jeres branche og jeres hverdag. Hver uge i projektperioden får deltagerne mail fra os angivende ugens aktivitet.

I har stadig fordelen ved at medarbejderne ikke skal ud på rejse og ophold og vi kan tilpasse os jeres sæson, så efteruddannelse kommer til at ligge på det tidspunkt, der passer jer bedst.

Læs mere om 12-12 møder her

12-12 Møder

3 “hurtige”

Anvendt som lederværktøj

Et særligt forløb for f.eks mellemledergruppen med fokus på at anvende værktøjerne i ledelsesmæssig sammenhæng kan etableres efter behov og skræddersyes til jer.

Projektstyring

Vi udarbejder en projektplan og holder kursusforløbet på sporet, så udbyttet bliver optimalt. I modtager hver mandag morgen en mail med introduktion til ugens kursus.

12-12 møder

12-12 møder vinder indpas. I møder ind kl. 12 og er på kursus indtil næste dag kl. 12. Resultater er helt forrygende og understøttes af online kurser som forberedelse og implementeringsmails som opfølgning.