Godt nyt År… ja tak, meget gerne .. men hvordan?

Skrevet af: Jane Rosengren


Et godt nyt år starter med, at vi ved hvad det skal ende med. Præcis som når vi går til et møde: vi ved, hvad vi gerne vil have ud af at møde op. Du skal også vide, hvad du vil have ud af at møde op til år 2012.

Den model jeg har udviklet til NytårsCoaching er baseret på den opfattelse, at dit liv er delt i 3.

Vi opdeler livet i

  • Arbejdsliv
  • Privatliv
  • Socialliv

ApS – Dit liv er et ApS.

[Mangler ApS billede]

Arbejdslivet er naturligvis den del af dit liv som du anvender på jobbet, evt. med selvstændigt erhverv, efteruddannelse, jobsøgning, aftenmøder, læsning af faglitteratur, opsøgning af forbindelser på golfbanen osv.

Privatlivet er den nære del af livet. Der hvor du kun lukker de allernærmeste ind. Privatlivet omhandler din fysik – altså kost, motion, sex osv. Men bestemt også de mere mentale sider som intellektuel udvikling, personlig udvikling, balance i psyken osv.

Sociallivet er den del af livet som vi deler med en lidt større kreds og hvor vi oftest ikke har så nære relationer. Det kan være klublivet, de større familiesammenhænge og den sociale omgang i øvrigt.

Kom godt i gang med det nye år ved at tegne 3 cirkler. En for A’et, en for P’et og en for S’et.
Vurder hvilken størrelse de skal have? Hvad fylder mest i 2012?
Vurder hvor meget sammenfald der skal være mellem dem?

Skriv derefter en liste over hvilke aktiviteter der skal være indeholdt i hver enkelt livsdelscirkel.
Har du f.eks valgt at lægge lidt mere tid i P’et, kan du måske få tid til en times fordybelse i et spændende emne .. eller måske du gerne vil bruge lidt tid i år på at sætte dit hjem i stand? Eller er det på A’et der skal skrues? Er det i år du skal i gang med at højne din markedsværdi?

Måske er det S’et der kommer til at betale prisen? Er der noget du kan sortere fra der? Eller havde du egentlig også tænkt, at der skulle flere sammenkomster og festivitas i 2012?

– og lige der var det, at denne leg blev svær. At vælge til er nemt – men et tilvalg vil altid kræve et fravalg. Og her tipper læsset for rigtigt mange danskere. Vi glemmer at vælge fra. Så vær realistisk når du skriver din aktivitetsliste for de 3 cirkler. Og vælg fra. Valg aktiviteter fra, som ikke giver mening mere. Vælg mennesker fra som du ikke længere har værdi ved at være sammen med.

Sæt nu en overskrift på hver af de 3 cirkler. Beslut dig for hvad hovedtemaet skal være i den enkelte livsdel.

Mange har også stor fornøjelse af at sætte en fælles overskrift på hele året og holde fokus på det tema hele året.

Jeg har hørt års-overskrifter som ”saft og kraft”, ”overskud”, ”kvalitet”, ”ryd op”, ”gen-etabler”, ”ro & rammer”, ”opdagelser”, ”udvikling”, ”commitment”, ”form og fokus” osv. – hvad er din overskrift?

Husk at revidere cirklerne hvert år. Kommer der småfolk til, går du på pension, bliver du forfremmet eller sker der andre store livsstilsforandringer, så vil det smitte af på dine cirkler, så et årligt livscirkeltjek er nødvendigt og herligt stressforebyggende. Godt nytår! Jane Rosengren